Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand

Er du engasjert og ønsker å starte opp Barnas Jurist i Kristiansand?

Jurist

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Barnas Jurist vil være organisert under Gatejuristen i Kristiansand, og vil yte rettshjelp innenfor de fleste rettsområder for barn og unge opp til 25 år. Målgruppen er likevel først og fremst utsatte barn og unge. Barnas Jurist vil drive utstrakt oppsøkende virksomhet rettet mot målgruppen.

Stillingen i Barnas Jurist er et 3-årig engasjement som prosjektleder i en 100 % stilling, med mulighet for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Etablere samarbeid med sentrale aktører
 • Veilede frivillige studenter
 • Yte rådgivning og bistand i enkeltsaker
 • Drive oppsøkende arbeid og rettighetsinformasjon rettet mot målgruppen
 • Ulike administrative oppgaver knyttet til drift av Barnas Jurist
 • Utarbeidelse av høringsuttalelser og lignende

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Kjennskap til sosialt arbeid rettet mot barn og unge
 • Initiativrik, selvstendig og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra rettshjelp vil bli vektlagt

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby

 • Interessant og meningsfull jobb utenom det vanlige.
 • Varierende og inspirerende oppgaver
 • Faglig og sosialt fellesskap
 • Lønn etter avtale, det må påregnes noe ubekvem arbeidstid

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.  

Ved interne søknader vil et tilsvarende engasjement i Gatejuristen bli ledig. De søkere som eventuelt også er interessert i en stilling hos Gatejuristen bes om å opplyse om dette i søknaden.

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til rusavhengige/tidligere rusavhengige. Vi yter gratis individuell rettshjelp. Gatejuristen jobber også rettspolitisk, har fokus på forskning og undervisning, samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. Kontoret har to ansatte jurister i 100 % stillinger. Gatejuristen er en del av gatejuristnettverket.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med tiltaksleder Marte Eikeland Vangen, marte@skbk.no.

Søknadsfrist: 10.08.2020.

Tiltredelse: Etter avtale.

Alle søknader sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

Del på:

Fylke:

 • Agder

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

10.08.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Gatejuristen, Kristiansand

Kontaktpersoner:

Marte Eikeland Vangen

mob: +47 930 63 473

Adresse:

Gravane 20 4610 Kristiansand