Kirkens Bymisjon, Kirkens Bymisjons Barneverntiltak

Kirkens Bymisjons Barneverntiltak søker tilkallingsvikarer som vil ligge i en ekstravaktpool og som kontaktes ved behov.

Tilkallingsvikarer

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Er du trygg, ansvarsfull og vil jobbe med barn i utfordrende livssituasjoner?

Kirkens Bymisjons Barneverntiltak gir et langsiktig bo- og omsorgstilbud til barn etter vedtak hjemlet i lov om barneverntjenester. Vi har barn i alderen 2-12 år ved inntak inne på institusjonen og inntil 20 barn i familiebaser/fosterhjem tett tilknyttet institusjonen. Vi driver enetiltak for oppvekst og familiesenter for foreldre og barn.

I den daglige omsorgen for barna anvendes miljøterapeutiske prinsipper. I miljøterapien brukes organiseringen av miljøet aktivt for å understøtte positiv utvikling og endring. For hvert barn utarbeides det interne handlingsplaner, med miljøterapeutiske mål og konkrete tiltak for måloppnåelse. Miljøterapeutene jobber i tråd med traumebevisst omsorg.

Som miljøterapeut må du kunne jobbe selvstendig og i team, ha god fysisk og psykisk helse og være en trygg og stabil voksenperson for barna. Fire av våre avdelinger jobber etter medleverforskriften. Aktuelle kandidater må kunne jobbe i en slik arbeidstidsordning.

Kirkens Bymisjons Barneverntiltak trenger stadige flere dyktige, motiverte og erfarne miljøterapeuter som tilkalles ved behov. Vi tar nærmere kontakt med aktuelle søkere fortløpende.  

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet faglig og miljøterapeutisk arbeid i tråd med traumebevisst omsorg, nevroaffektiv utviklingspsykologi og circle of security. 
 • Daglig omsorg for alle barna på avdelingen
 • Rapportskriving og annet skriftlig arbeid
 • Samarbeid med ulike instanser rundt barna på avdelingen
 • Praktiske arbeidsoppgaver må påberegnes

Kvalifikasjoner:

 • Sosialfaglig utdannelse på høyskolenivå.
 • Kandidater i relevant utdannelsesløp kan vurderes
 • Førerkort klasse B er ønskelig, men ikke et krav.
 • Det stilles krav til politiattest for å tiltre i stillingen

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning
 • Lønn etter avtale/etter tariffavtale
 • Pensjonsordning

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og målsettinger.

Ved spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt med Kirkens Bymisjons Barnevernstiltak på e-post: heggeli@bymisjon.no.

Søknadsfrist: 31.12.2021. Søknader behandles fortløpende.

Tiltredelse: Etter avtale.

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.21

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kirkens Bymisjons Barnevernstiltak

Kontaktpersoner:

Torjus Jakobsen Rønnes

tlf: +47 229 66 190

Adresse:

Ekebergveien 210 1162 Oslo