Kirkens Bymisjon Bergen, Avdeling for oppvekst og mangfold

Vil du lede oss i arbeidet med å gi barn og unge i vår mangfoldige by bedre oppvekstsvilkår?

Avdelingsleder, 100% fast stilling

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

I avdeling for oppvekst og mangfold jobber vi forebyggende og helsefremmende med barn, unge og familier i sårbare livssituasjoner. Vi er 3 tiltaksledere og totalt 25 ansatte med kompetansen innen barne- og familievern, sosialt arbeid, pedagogikk, helsefag, idrett og friluft, interkulturelt arbeid samt kunst og kultur.

Vi søker nå etter avdelingsleder til 100% fast stilling

Vi ser etter en avdelingsleder som er opptatt av å være faglig på tå hev og ønsker å synliggjøre oss som en viktig samfunnsaktør. Vi vil ha en nær leder som kan være en sparringspartner for tiltaksledergruppen og jobbe for gode rammebetingelser så det store engasjement hos våre ansatte blir omsatt til konkrete muligheter for byens barn og unge.

Vi tror du vil trives hos oss om du liker variasjon i arbeidet, fra smått til stort, ønsker en uformell omgangstone, har takhøyde for ulike meninger og ønsker kollegaer som er på.

Kirkens Bymisjon har konkretisert styrende lederprinsipper som speiler våre verdier og vår identitet. Disse skal ligge til grunn for våre lederes utøvelse av sin rolle. 

Arbeidsoppgaver

Fag-, budsjett- og administrativt ansvar for avdelingen. Stillingen rapporterer til daglig leder.

 • Trekke opp avdelingens langsiktige kurs og tydelig lede avdelingen mot vedtatte målsettinger 
 • Arbeide strategisk med rammebetingelser og finansiering av virksomheten i en tiltakende konkurransesituasjon 
 • Overordnet ansvar for god organisering og ledelse av hvert enkelt tiltak.
 • Representere Kirkens Bymisjon, og avdelingen i relevante faglige fora og andre eksterne sammenhenger 
 • Bygge og ivareta nettverk både lokalt og nasjonalt, med særlig blikk på å styrke samarbeidet i Kirkens Bymisjon i Norge.
 • I tillegg til å lede sine respektive avdelinger skal våre 4 avdelingsledere sammen med daglig leder og leder for administrasjon og virksomhetsstyring jobbe med å utvikle vår organisasjon på en formålstjenlig og bærekraftig måte på et overordnet nivå.

Kvalifikasjoner og egenskaper 

 • Utdanning på masternivå innenfor et relevant fagområde. Omfattende ledererfaring som beskrevet under kombinert med relevant bachelorgrad eller tilsvarende kan vurderes. 
 • En troverdig formidler av Kirkens Bymisjons formål, visjon og verdier  
 • Evne til å drive strategisk ledelse i en organisasjon i stadig utvikling og endring 
 • Ledererfaring fra sosialfaglig, pedagogisk eller flerkulturelt arbeid, herunder god faglig forståelse av barn og unges oppvekstsvilkår 
 • God prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne 
 • Kunnskap om Empowerment eller andre ressursbaserte tilnærminger 
 • Evne til å påvirke gjennom å bygge relasjoner og nettverk 


Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kirkens Bymisjon i Bergen ønsker å være en arbeidsgiver med rom for alle, uavhengig av kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, kulturell bakgrunn og religion. Velkommen som søker hos oss.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidshverdag
 • En sentral lederposisjon i en modig og endringsvillig organisasjon. 
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et flerkulturelt fagmiljø. 
 • Lønn etter avtale

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med daglig leder Arne Lynngård, arne.lynngard@skbb.no eller avdelingsleder Migrasjon og selvhjelp, Kristine M Thorsen, kristine.thorsen@skbb.no.  

Søknadsfrist: 08.08.21

Tiltredelse: 01.12.21

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.08.21

Tiltredelse:

01.12.21

Arbeidssted:

Avdeling for oppvekst og mangfold

Kontaktpersoner:

Arne Lynngård

mob: +47 951 52 290

Kristine Thorsen

mob: +47 97796981

Adresse:

Kong Oscars gate 62 5017 Bergen