Kirkens Bymisjon Oslo, Enga- Et tiltak i rusfeltet

Vil du være med på å skape trygghet og gode rammer for mennesker med rusproblemer?

Hvilende nattevakt, fast

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker i byen erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Enga er et bo- og omsorgstilbud for mennesker med behov for døgnkontinuerlig oppfølging. De som bor på Enga har hatt et liv preget av langvarig rusmiddelbruk, kombinert med ulike somatiske og/eller psykiske helseplager. Vi gir individuell bistand til mestring av hverdagslivets utfordringer. I arbeidet legger vi vekt på å ivareta og respektere beboernes integritet og å styrke opplevelsen av egenverd. Tilbudet inkluderer miljøterapi, helsefremmende tiltak og aktiviteter. Målet er å forebygge funksjonsfall og å opprettholde og forbedre den enkeltes funksjonsevne. 

På Enga er det kompetente og erfarne medarbeidere som, sammen med beboer, finner ulike alternativer og nye løsninger på den enkeltes utfordringer.

Enga holder til på Vålerenga i Gamle Oslo.

Vi har nå ledig stilling som hvilende nattevakt i 33,33% stilling. Stillingen går i turnus med arbeid hver tredje helg. Stillingen er fast. Stillingen tilsvarer ca 66% oppmøte grunnet hviletid mellom 23.45-7.15.

Arbeidsoppgaver

 • være tilstede og bidra til trygghet for beboerne om natten.
 • delta på rapport kveld og morgen.
 • samarbeide med andre ved behov.
 • ha ansvar for brannvern, bygg og sikkerhet.
 • utføre noen praktiske oppgaver som rydding av kjøkken og matsal.
 • delta på møter, kurs og opplæring.
 • hviletid fra 23.45 til 7.15.
 • lage frokost i helgene. Arbeidstiden er da fra 23.45-9.45.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • har erfaring fra arbeid innen rusarbeid eller psykisk helse.
 • er student på helse-, sosialfag eller psykologi på høgskole/universitet. 
 • har interesse for å jobbe med brukergruppen.
 • har erfaring med å stå i konfliktfylte situasjoner.
 • har erfaring med konfliktdempende kommunikasjon.
 • er positiv, fleksibel og pliktoppfyllende.
 • vi legger stor vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid.
 • det er en fordel om du kan ta noen ekstravakter som våken nattevakt ved behov.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • muligheter for faglig utvikling.
 • mulighet til å delta på interne og eksterne kurs.
 • lønn etter tariffavtale.
 • pensjonsordning.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Linn Randal, telefon: 23 03 76 20/918 82 452 eller på E-post: linn.randal@bymisjon.no eller administrasjonsleder Marianne Snellingen, telefon: 23 03 76 20 E-post: marianne.snellingen@bymisjon.no

Søknadsfrist: 30.09.2021

Tiltredelse: 01.11.2021 eller etter avtale

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Tiltredelse:

01.11.2021 eller etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Linn Randal

tlf: +47 23 03 76 20

mob: +47 918 82 452

Marianne Snellingen

tlf: +47 230 37 620

Adresse:

Etterstadgata 12, 0658, Oslo