Kirkens Bymisjon Oslo, ByBo

Vil du jobbe med sosialfaglig oppfølging til mennesker som av ulike grunner har utfordringer med å mestre et bo- og leieforhold?

Sosialarbeider i bolig , fast

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Bybo sin kjernevirksomhet er varig bolig for mennesker som av ulike grunner er vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi jobber for å skape langvarig stabile boforhold og stabile lange relasjoner mellom beboer og ansatte.

Beboerne har ulike behov, men de fleste har til felles at de har erfart bostedløshet over lengre tid og har sammensatte utfordringer. I vårt relasjonsarbeid er vi opptatt av tid, tilstedeværelse, fellesskap, fleksibilitet, skjønnsutøvelse og en ikke-dømmende holdning til rus. Som sosialarbeider i bolig må du like å stå nært liv som leves skjevt uten å fordømme eller forvente at livet bør leves annerledes.

Vi søker sosialarbeider til fast 100% stilling. 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og praktisk bistand tilpasset den enkelte beboer
 • Tilrettelegging av fellesskap og aktiviteter  
 • Koordinering og samarbeid med tjenester knyttet til beboerne
 • Rapportering og journalføring

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdannet sosionom
 • Det er ønskelig med erfaring fra Bybo sin målgruppe og/eller erfaring med boligsosialt arbeid.
 • Det er ønskelig at du har førerkort.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil ved ansettelse bli lagt vekt på sammensetning av teamet både når det gjelder kompetanse, kjønn og alder.

Vi ønsker at du er en nysgjerrig og strukturert sosialarbeider. Du må være engasjert og glad i folk samtidig som jobben krever at du er både fleksibel og tydelig. Arbeidshverdagen innebærer en del praktisk arbeid, så du må like å ta i et tak. I kontakt med beboerne er det nødvendig å være tålmodig og ha evne til å jobbe med et langsiktig perspektiv. Du vil komme i faglige og etiske diskusjoner, noe som du må kunne stå i og reflektere over.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Interne og eksterne kurs/opplæringsdager
 • Ekstern veiledning
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning
 • Lønn etter tariffavtale
 • Pensjonsordning

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Avdelingsleder, Karoline Holm. Tlf: 48868944, epost: Karoline.holm@bymisjon.no

Søknadsfrist: 22.09.2021

Tiltredelse: etter avtale

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.09.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Karoline Holm

mob: +47 48868944

Adresse:

Fredensborgveien 32 0177 Oslo