Kirkens Bymisjon Oslo, Kvartal XIII

Har du lyst til å bruke din kompetanse og kapasitet til å gjøre en forskjell i samfunnet og for menneskene rundt deg?

Miljøterapeut, fast

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Vi inngår en ny rammeavtale med Velferdsetaten og skal styrke vårt eksisterende team av miljøterapeuter med to nyansatte. En miljøterapeut vil ha overordnet ansvar for medisinhåndtering, den andre vil ha et særskilt ansvar for driftsrelaterte oppgaver, som f.eks. oppfølging av serviceavtaler, bestillinger, planlegging av høytider, o.l.

Begge stillingene er 100%, og har for tiden en turnus med arbeid hver 3.helg og en til to kveldsvakter i uka.

De ansatte inngår i det miljøterapeutiske teamet i avdelingen, og er dermed ansvarlig for koordinering av ansvarsgrupper, samarbeidsavtaler og -planer for de beboerne den er kontaktperson for. Miljøterapeuter har kontakt med pårørende, spesialisthelsetjenste, eksternt nettverk osv.

Vi har veiledning hver 3. uke inkludert i vår faste arbeidstid, i tillegg til fast møtetid som brukes til team-, personal- og fagmøter

Medisinansvarlig miljøterapeut må være sykepleier eller vernepleier. Denne har ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde prosedyrer knyttet til medikamenthåndtering, samt sikre praktisk opplæring i disse. Vedkommende skal ha ansvaret for opplæring av ansatte i medikamenthåndtering og følger opp avvik knyttet til medikamenthåndtering.

Miljøterapeut med driftansvar vil være ansvarlig for oppfølging av serviceavtaler, samarbeid med driftstjenesten, planlegge for arrangement i forbindelse med høytider, innkjøp av artikler til avdelingen og lignende. Dette er en ny rolle i avdelingen, og vil utformes i samarbeid med den tilsatte.

Arbeidsoppgaver

Miljøterapeutens hovedoppgave er å understøtte avdelingens og den enkelte beboers måloppnåelse, gjennom blant annet å være kontaktperson for en gruppe beboere, ivareta fellesskapet i miljøet og gjennom å initiere og gjennomføre aktiviteter.

 • Bli kjent med den enkelte beboers behov og målsetting, stimulere beboer til å jobbe aktivt for å nå sine mål i det daglige
 • Koordinere arbeidet i avdelingen og sørge for nødvendig dokumentasjon, formidle erfaringer til teamet og felles rapporter
 • Være vaktansvarlig i henhold til turnus
 • Ivareta strukturen i avdelingen
 • Planlegge og delta i praktiske gjøremål
 • Fylle funksjon som medisinansvarlig eller ha ansvar for husøkonomoppgaver

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Medisinansvarlig miljøterapeut må være sykepleier eller vernepleier.
 • Søkere til stillingen som driftsansvarlig miljøterapeut må ha treårig høgskoleutdanning innenfor helse- eller sosialfag.
 • Søkere må ha erfaring fra arbeid med oppfølging av personer med psykisk helseproblematikk eller rusproblematikk, eller oppfølging av personer i egen bolig. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • En meningsfull jobb
 • Lønn etter avtale/etter tariffavtale
 • Pensjonsordning

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Avdelingsleder Jenny Sandaker, 988 65 659, jenny.sandaker@bymisjon.no

Søknadsfrist: 17.10.2022

Tiltredelse: Etter avtale, tentativt januar 2023

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

17.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale, tentativt januar 2023

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Jenny Sandaker

mob: +47 988 65 659

Adresse:

Knut Alvssonsvei 2 0570 Oslo