Kirkens Bymisjon Oslo, Heggeli Oppvekst

Avdelingsleder i 100% stilling ved Kirkens Bymisjons Barneverntiltak, avdeling Heggeli Oppvekst

Avdelingsleder

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Heggeli Oppvekst ligger på Nordstrand i Oslo og godkjent som en del av Heggeli barnehjem, barnevernsinstitusjon med plass til barn i alderen 6-14 år ved inntak.  Det bor for tiden tre barn i avdelingen. I tillegg til Heggeli Oppvekst består Kirkens Bymisjons Barneverntiltak av Heggeli barnehjem, Heggeli Skovheimhuset, Heggeli familiehjem og Nanna-Marie senter for foreldre og barn. 

Vi er en gjeng erfarne og dynamiske kollegaer som er opptatt av å være faglig oppdatert på barnevernsfeltet, og å gi et spesialisert miljøterapeutisk omsorgstilbud over lang tid til de barna som bor hos oss.  Har du lyst til å jobbe i et utviklingsorientert barnevernfaglig miljø hvor traumebasert omsorg, forståelse av ulike tilknytnings- og utviklingsforstyrrelser og relasjonsarbeid er grunnleggende i møtet med barna?  

Avdelingsleder har en sentral rolle i avdelingen med hovedansvar for den daglige omsorgen for barna.  Til stillingen ligger faglig ansvar og ledelse av spesialisert miljøterapautisk arbeid i avdelingen. Videre har avdelingsleder personalansvar og er bindeledd mellom ansatte, og mellom ansatte og ledelse. Avdelingsleder bidrar til at avdelingen utvikles i tråd med faglige føringer på barnevernfeltet i Norge og Kirkens Bymisjons oppdrag som en diakonal virksomhet.

Arbeidsoppgaver 

 • Faglig ansvar og daglig drift av avdelingen:
Planlegge, tilrettelegge og veilede i det faglige arbeidet  
Overordnet saksansvar for barna fra inntak til utflytting 
 • Personalansvar inkludert personaladministrasjon, bemanning/turnus og arbeidsmiljø i avdelingen. 
 • Strategisk utvikling av avdelingen i tråd med faglig utvikling på barnevernfeltet i Norge og Kirkens Bymisjons strategi 
 • Økonomisk ansvar for avdelingen i hht Kirkens Bymisjons delegasjonsreglement. Herunder sikre en kostnadseffektiv organisering av avdelingens ressurser 
 • Praktisk tilrettelegging av avdelingen i samarbeid med eiendomsansvarlig og virksomhetens ledelse. 
 • Delta ved og bidra til utarbeidelse av dokumentasjon ved tilsyn, kontrollbesøk og anbud.  
 • Avdelingsleder er en del av virksomhetens ledergrupper og deltar i avdelingsleder- og ledermøter og bidrar i strategisk utvikling av virksomheten som helhet. 
Kvalifikasjoner og egenskaper 
 • Har minimum 3-årig relevant sosialfaglig høyskoleutdanning, gjerne barnevernspedagog eller sosionom 
 • Har relevant barnevernfaglig erfaring og institusjonserfaring fra barnevernfeltet, herunder erfaring med barnevernfaglig miljøterapeutisk arbeid med barn og barnets familie/nettverk 
 • Kjennskap til standardisert forløp for barn plassert i barnevernsinstitusjon 
 • Har lederutdanning eller relevant ledererfaring.  
 • Du er stabil, har godt humør og liker å jobbe med krevende arbeidsoppgaver. 
 • Du kan lede uten å ta over eller overstyre, er sensitiv, fleksibel, tilgjengelig og får fram det beste i dine ansatte og i kollegaer. Du liker personalarbeid   
 • Du setter deg raskt inn i nye systemer og oppgaver innenfor dine områder og holder deg faglig oppdatert 
 • Du liker tempo, holder trykket oppe og kan prioritere 
 • Du er selvgående, tar tak og ser løsninger, samtidig som du liker å jobbe i team 
 • Meget god skriftlig framstillingsevne og behersker norsk, skriftlig og muntlig, flytende 
 • Det stilles krav til politiattest for å tiltre i stillingen 

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi kan tilby 

 • Deltagelse i ledergruppe med erfarne kollegaer 
 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger 
 • Tilhørighet i en kompetent barnevernfaglig virksomhet i ideell sektor 
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning 
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsordning 

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Virksomhetsleder Heidi Brynhildsen – tlf 90153528 mellom 09 og 15 på ukedager eller epostheidi.brynhildsen@bymisjon.no eller Nestleder i KBB Lena Lind – Tlf 90698465 mellom 09 og 15 på ukedager eller epost: Lena.lind@bymisjon.no 

Søknadsfrist: 04.12.2022

Tiltredelse: Snarest

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Heggeli Oppvekst

Kontaktpersoner:

Heidi Brynhildsen

mob: +47 901 53 528

Lena Lind

mob: +47 906 98 465

Adresse:

Ekebergveien 210b 1162 Oslo