Kirkens Bymisjon Oslo, Veslien

Vil du ha jobb i et spennende fagfelt, som er i stadig utvikling?

Sykepleier/Vernepleier, vikariat

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Veslelien ligger i naturskjønne omgivelser i Ringsaker kommune. Det er en tverrfaglig spesialisert behandlingsinstitusjon (TSB) som eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon, på oppdrag fra Helse Sør-Øst og Helse Nord. Målgruppen er voksne, rusavhengige mennesker med og uten samtidig psykiske lidelser. Institusjonen har 50 behandlingsplasser. Behandlingspersonalet består av psykiater, psykologspesialister, psykologer, leger, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer. Vi har særlig fokus på traumesenstiv tilnærming, både i miljøterapi og i individualbehandlingen. Les mer om Kirkens Bymisjon Oslo Veslelien.

Autorisert sykepleier/vernepleier søkes til miljøterapeutstilling. 100% vikariat fra 03.04.23 og ut året 2023. Todelt turnus med arbeid hver fjerde helg. Stillingen er for tiden organisatorisk plassert ved institusjonens sykepleierkontor. Arbeidsoppgavene på dagtid vil være forbundet med drift og betjening av sykepleierkontoret, mens kvelds- og helgevakter består av miljøterapeutisk arbeid på institusjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Medikamenthåndtering, herunder dosering og utlevering.
 • Koordinere og følge opp pasienters avtaler med lege/psykiater og annet helsepersonell, internt og eksternt.
 • Veilede pasienter og ansatte enkeltvis og i grupper innen området helse.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid på institusjonen.
 • Delta i utvikling og oppfølging av kvalitetssystemer for tjenesteutøving.
 • Bidra i undervisning for ansatte og pasienter.
 • Være delaktig i det miljøterapeutiske arbeidet.
 • Holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier/vernepleier.
 • Erfaring fra psykisk og somatisk helsearbeid.
 • Gode IT kunnskaper og erfaring med bruk av dokumentasjonssystemer.

Ønskelige egenskaper

 • Evne til fleksibilitet; liker å arbeide både selvstendig og i team.
 • Opptatt av fag og kvalitet.
 • Omstillings- og endringsvillig.
 • Strukturert med god systemforståelse.
 • Gode relasjonelle og samhandlingsferdigheter.
 • Trives i tverrfaglig fellesskap.
 • Stor arbeidskapasitet. Trives i et hektisk miljø.
 • Gode muntlige og skriftlige formidlingsegenskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling, innen et felt som er i utvikling.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø, i et kompetent og engasjert fagmiljø.
 • Pensjonsordning.
 • Lønn fastsettes etter Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.
 • Den som tilsettes i stillingen må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons sitt verdigrunnlag.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved intern tilsetting kan det bli ledig stilling som vikar i behandlingsavdeling som miljøterapeut i samme tidsrom.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder ved Helseavdeling Elin Hagelund, elin.hagelund@bymisjon.no.

Søknadsfrist: 04.12.2022.

Tiltredelse: 03.04.2023.

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

03.04.2023

Arbeidssted:

Veslelien

Kontaktpersoner:

Elin Hagelund

mob: +47 915 61 572

Adresse:

Houmsvegen 77 2385 Brumunddal