Kirkens Bymisjon Oslo, Eiendomsavdelingen

Vil du utvikle Kirkens bymisjons eiendomsportefølje så den er enda mer egnet til samfunnsnyttige formål?

Porteføljeutvikler

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Eiendomsporteføljen til Kirkens Bymisjon er et nødvendig verktøy for at vi skal kunne utrette formålsrettet aktivitet for dem som trenger oss. Porteføljen består av ca. 80 000 eide kvadratmeter med hovedvekt i Oslo-området i tillegg til en del innleide lokaler. Porteføljen består av alt fra store institusjonsbygg til boliger, kontorlokaler og utadrettede publikumsarealer. Vi ønsker å utvikle porteføljen til en mer bærekraftig portefølje som kan gi enda mer rom for alle våre formål på en godt egnet måte.

Vi søker etter en porteføljeutvikler med en god kommersiell og forretningsmessig forståelse som sammen med gode kollegaer kan se muligheter for å få utvikle porteføljen så vi får mer formålsrettet aktivitet på våre eiendommer. Vi ønsker en portefølje som gir sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Det avdekkede potensialet ligger i tilpasning av enkeltbygg, eksiterende tomter, stedsutvikling i samarbeid med andre, samt allokering, kjøp og salg. Vi ønsker deg som kan se flere muligheter og som kan realisere muligheter fra A til Å. Rollen er både strategisk og operasjonell og du jobber tett på avdelingsledelsen og er del av en eiendomsavdeling med bred kompetanse.

Vi søker primært etter en fast stilling i 100 %, men kan også vurdere langsiktig samarbeidsavtale med andre eiendomsaktører.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operasjonell porteføljeutvikling
 • Analytisk kartlegging av porteføljens potensial sett opp mot det behovet vi har for egnet eiendom for å kunne utrette formålsrettet arbeid
 • Systematisk fremlegge forslag til prioritering av tiltak for å skape en mer bærekraftig og fleksibel portefølje
 • Jobbe tett sammen med intern og ekstern kompetanse for å komme til helhetlige gode resultater iht. overordnet visjon og strategi.
 • Prosjektledelse for mulighetsstudier og overlevering til prosjekt/gjennomføring.
 • Stedsutvikling - ikke bare ha fokus på bygg, men også innholdet og mellomrommet i bygningsmassen i et sosialt bærekraftperspektiv
 • Kjøp og salg av eiendom 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Høyere relevant utdanning. Relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdannelse.
 • God erfaring med eiendomsutvikling.
 • Brennende engasjement for utnyttelse og optimalisering av eiendom og portefølje – med fokus på at det vil gi Bymisjonen mer formålsrettet aktivitet til mennesker som trenger oss.
 • God kunnskap til eiendomsmarkedet, herunder kommersiell kompetanse med god økonomi- og forretningsforståelse.
 • God til å se langsiktig og planlegge utvikling av flere eiendommer parallelt og i sammenheng med vedlikeholdsplaner og tjenesteytingskontrakter.
 • Samarbeider godt med andre som tenker likt og ulikt som deg selv, samt ha god forståelse for viktigheten av god kommunikasjon. 
 • Levere selvstendig på egne ansvarsoppgaver.
 • Engasjement for vårt samfunnsoppdrag – med visjon om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdig og omsorg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning
 • Spennende eiendomsportefølje med stort potensial
 • Interne og eksterne kurs
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Eiendomsdirektør, Kaja Strøm-Håkonsen, kaja.strom-hakonsen@bymisjon.no.

Søknadsfrist: 05.12.2022.

Tiltredelse: snarest.

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

05.12.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Hovedkontoret

Kontaktpersoner:

Kaja Strøm-Håkonsen

mob: +47 991 03 939

Adresse:

Tollbugata 3 0152 Oslo