Kirkens Bymisjon, Bybo avd. Steensrupsgate 11

Vil du være med på å etablere og utvikle et nytt boligtiltak for kvinner med rus - og psykiske lidelser?

Sosialarbeider i bolig

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

I vår sentrale bygård på Grünerløkka skal Bybo åpne en ny avdeling.

Bybo sin kjernevirksomhet er varig bolig for mennesker med rus - og psykiske utfordringer. Vi jobber for å skape langvarige, stabile boforhold og stabile lange relasjoner mellom beboer og ansatte. I vårt relasjonsarbeid er vi opptatt av tid, tilstedeværelse, fellesskap, fleksibilitet, skjønnsutøvelse og en ikke-dømmende holdning til rus. Som ansatt i Bybos boliger må du like å stå nært liv som leves skjevt uten å fordømme eller forvente at livet bør leves annerledes. 

Steenstrupsgate 11 er nå ferdig renovert. I løpet av vår/sommer 2023 vil det stå klart til innflytning en fellesbase i første etasje og til sammen 12 leiligheter fordelt på tre etasjer. Steenstrupsgate 11 vil ha et særlig kvinnefokus, og vi ser etter deg som har et engasjement for målgruppen.

Vi søker sosialarbeidere i Bybos nye avdeling, fast 100%, todelt turnus med helg.

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, engasjert og strukturert. Du må være glad i folk og kunne være både fleksibel og tydelig. Arbeidshverdagen vil innebære en del praktisk arbeid, så du må like å ta i et tak. I kontakt med beboerne er det nødvendig å være tålmodig og ha evne til å jobbe med et langsiktig perspektiv. Du vil komme i faglige og etiske diskusjoner, noe som du må kunne stå i og reflektere over.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og praktisk bistand tilpasset den enkelte beboer
 • Tilrettelegging av fellesskap og aktiviteter  
 • Koordinering og samarbeid med tjenester knyttet til beboerne
 • Rapportering og journalføring

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant høyskoleutdanning på bachelornivå, fortrinnsvis sosionom eller vernepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med målgruppa kvinner/rus/psykiatri og gjerne med kvinnehelseproblematikk
 • Det er ønskelig med erfaring fra boligsosialt arbeid
 • Det er ønskelig at du har førerkort.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kollegaer
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Veiledning
 • Interne og eksterne kurs/opplæringsdager
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
 • Medlemskap i den til enhver tid gjeldende pensjonsordning

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt per. e-post eller telefon, med avdelingsleder, Hege Hansdatter Storhamar, hege.storhamar@bymisjon.no, 943 12 447 eller fungerende virksomhetsleder Jon Corneliussen, jon.corneliussen@bymisjon.no, 907 95 995.

Søknadsfrist: 12.02.2023.

Tiltredelse: Etter avtale.

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Steensrupsgate 11

Kontaktpersoner:

Hege Hansdatter Storhamar

mob: +47 943 12 447

Jon Corneliussen

mob: +47 907 95 995

Adresse:

Steensrups gate 11 0554 Oslo