Kirkens Bymisjon, Myrsnipa samværssted Tønsberg

Vil du bruke din kompetanse og erfaring for å skape trygge samvær for barn, ungdom og deres pårørende?

Tilsynsperson/fagkonsulent

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Myrsnipa Samværssted er et godt etablert tiltak i Kirkens Bymisjon. I Tønsberg har Myrsnipa vært i drift siden 2011. Vår hovedoppgave er og gjennomføre samvær mellom barn og foreldre som av ulike grunner ikke kan bo sammen. Samværene gjennomføres som oftest i en av våre tilrettelagte leiligheter i Tønsberg sentrum, men også i private hjem og i det offentlige rom.

Alle samværene gjennomføres av kvalifisert personell, på oppdrag fra de kommunale barneverntjenestene, og fra domstolene. Samværene er i hovedsak regulert av « lov om barneverntjenester» eller «lov om barn og foreldre». Våre ansatte arbeider for å fremme samarbeid mellom voksenpersoner og instanser rundt barnet, og ønsker å være en brobygger mellom voksenpersoner i barnets liv.

Om stillingen:

Myrsnipa Samværssted har opparbeidet seg høy kompetanse i å tilrettelegge og bistå i samvær mellom barn og foreldre der relasjonen kan være problematisk. Myrsnipa Samværssted tilbyr også veiledning til foreldre som føler seg usikre på sin foreldrerolle når kontakten er sporadisk. De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre de forutsigbare både for barna og foreldrene.

Vi som jobber i Myrsnipa bruker mye tid til å prate med barna slik at de trygges og gis anledning til å komme med inspill og ønsker slik at samværene blir best mulig for dem. Vi bruker også tid med biologiske foreldre, samt fosterforeldre for å få til et godt samarbeid. Det å få til et godt samarbeid rundt samvær kommer barna til gode.

Vi søker en engasjert tilsynsfører/fagkonsulent, 100% fast stilling, til å skape trygge samvær for barn, ungdom og deres pårørende. Som tilsynsperson/fagkonsulent bør du like å ha en fleksibel jobb hverdag, da en del av våre oppdrag utføres på ettermiddag/ kveld og i helger. Vårt hovedfokus er at det enkelte barn blir ivaretatt. Barn og foreldre skal erfare respekt og anerkjennelse i møte med Myrsnipa Samværsted.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn under samvær, tilrettelegging og organisering av samvær. Veiledning i forbindelse med samvær.
 • Foreldreveiledning
 • Samtaler med barn, foresatte og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Rapportskriving og annet administrativt arbeid knyttet til planlegging og tilrettelegging av samvær.
 • Vitne i fylkesnemnd, ting/lagmannsrett.

Vi ønsker oss en engasjert fagperson med bred erfaring og ønske om å bidra til å styrke og utvikle våre tjenester i tråd med kommunale og statlige krav.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Minimum 3-årig relevant høgskole utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning, men ikke et krav
 • Det er en fordel om du har erfaring innenfor COS/ICDP og/ eller andre foreldreveiledningsverktøy
 • Har erfaring med barn og familier i utfordrende livssituasjoner, og vet hva som kreves for å møte de på en god måte 
 • Har erfaring i samtaler med barn 
 • Liker å jobbe både selvstendig og i team 
 • Er raus, kreativ, initiativrik, selvstendig og løsningsorientert 
 • Er vant til og trygg på å stå i avgjørelser på egenhånd
 • Har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjons ferdigheter.
 • Sertifikat klasse B, og er villig til å bruke egne bil i jobb mot kilometergodtgjørelse e. statens satser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger.
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • En meningsfull jobb med store muligheter for påvirkning
 • Lønn etter tariff avtale
 • God pensjonsordning

Kirkens Bymisjon er en livssynsåpen organisasjon. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og være en organisasjon med like muligheter for mennesker, uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell orientering.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Anne Guri Amundsen, anneguri@skbv.no eller seniorrådgiver Linn Wennerød, linn@skbv.no.

Søknadsfrist: 01.02.2023.

Tiltredelse: Snarest.

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

01.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Myrsnipa samværssted Tønsberg

Kontaktpersoner:

Anne Guri Amundsen

mob: +47 99697761

Linn Wennerød

mob: +47 411 08 066

Adresse:

Storgaten 7-9 3126 Tønsberg