Kirkens Bymisjon, I jobb Oslo

Har du jobbet med rus tidligere og kan tenke deg å jobbe for at mennesker med rusutfordringer får muligheten til å bidra i samfunnet med sin arbeidsevne?

Teamkoordinator/arbeidsleder (vikariat)

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

I jobb er et arbeidstilbud i Oslo for mennesker med et aktivt rusproblem eller lang rushistorikk. Virksomheten tilbyr arbeid innen gaterydding og produksjonsverksted (interiørprodukter). I jobb er en virksomhet i Kirkens Bymisjon.

Vi søker nå vikar for teamkoordinator/arbeidsleder på gaterydding i 100% stilling. Vikariatet varer til 31.12.2023. Vi er også interessert i kontakt med deg som kan tenke deg å være tilkallingsvikar. Oppgi i søknadsteksten hvilken stilling du søker.

I jobb tilbyr arbeid til mennesker med rusutfordringer og psykisk uhelse. Brukerne møter på jobb når man er i form til det og mottar daglig honorar for utført arbeid. Privat og offentlig næringsliv kjøper varer og tjenester fra I jobb, som på den måten bidrar til å tilby arbeid til mennesker med rusutfordringer. Oppdragene innen gaterydding består i å rydde Oslos sentrale gater og Sporveiens perronger og endestasjoner, hovedsakelig for sneiper, rask og sprøyter. Arbeiderne tilbys jobb fire dager i uka, fire timer pr. dag. Gateryddingsteamet ved I jobb Oslo består av tre ansatte.

Arbeidsoppgaver

Alle i gateryddingsteamet har bl. a følgende arbeidsoppgaver:

 • tilrettelegge for arbeid
 • veiledning
 • relasjonsarbeid
 • grensesetting
 • praktiske oppgaver som vedlikehold av utstyr
 • diverse forefallende arbeid

Teamkoordinator har i tillegg et utvidet driftsansvar og skal i samarbeid med virksomhetsleder:

 • Koordinere ressursene og oppgavene i teamet
 • Videreutvikle faglige rutiner og metode
 • Dialog med kunder og oppdragsgivere inkl oppfølging av kontrakter
 • Gi innspill til prioriteringer ved behov
 • Sikre god samhandling gjennom etablerte rutiner internt

Kvalifikasjoner og egenskaper

For teamkoordinator/arbeidsleder er det krav om bachelor, helst innen helse- og sosialfag.
For tilkallingsvikarer gjelder krav om videregående utdanning, helst helse- og sosialfaglig studieretning.
En arbeidsleder må like å være ute i allslags vær.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidshverdag
 • Jobb i en verdibasert organisasjon
 • Faglig dyktige kollegaer
 • Lønn og ansettelse i henhold til avtale
 • Sentral lokasjon i Oslo sentrum

Kirkens Bymisjon er en livssynsåpen organisasjon som legger vekt på mangfold, og ser verdien i å gjenspeile samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og være en organisasjon med like muligheter for mennesker, uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell orientering.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Grete Mørch, grete.morch@bymisjon.no eller teamkoordinator gaterydding Martin Skei, martin.skei@bymisjon.no.

Søknadsfrist: 15.02.2023.

Tiltredelse: Primo mai. Tilkalingsvikar; snarest.

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Vikariat

Søknadsfrist:

15.02.2023

Tiltredelse:

Primo mai

Arbeidssted:

I jobb Oslo

Kontaktpersoner:

Grete Mørch

mob: +47 940 11 501

Martin Skei

mob: +47 400 31 423

Adresse:

Christian Kroghs gate 2. 0152 Oslo